چاپ

من از دوران خدمت سربازی با مجموعه شالکه شرق آشنا شدم و انصافاً از نحوه برخورد و پشتیبانی این شرکت واقعاً راضیم . لوازم جانبی اصلی و پاسخگویی حتی در روزهای تعطیل مشخصه بارز شرکت شالکه است . سپاسگزارم