برند لایکا لایکا
مدل DNA03 DNA10
دقت (با میر انوار) 0.3 میلیمتر 0.9 میلیمتر
دقت (با میر استاندارد) 1 میلیمتر 1.5 میلیمتر
دقت (در حالت قرائت چشمی) 2 میلیمتر 2 میلیمتر
بزرگنمایی  24X 24X
رنج اندازه گیری (درحالت الکترونیکی) 1.8 متر تا 110 متر 1.8 متر تا 110 متر
حافظه داخلی 6.000 اندازه گیری 6.000 اندازه گیری
وزن 2.8 کیلوگرم 2.8 کیلوگرم
بازگشت