برند  ژئومکس ژئومکس
مدل ZAL120 ZAL132
دقت
(در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت)
2.5 میلیمتر 2 میلیمتر
بزرگنمایی 20x 32X
بازگشت