برند  لایکا لایکا
مدل Sprinter 150M Sprinter 250M

دقت
  (با میر بارکدی آلومینیومی )

 1.5 میلیمتر 1 میلیمتر

دقت (با میر آلومینیومی معمولی و قرائت چشمی)

2.5 میلیمتر 2.5 میلیمتر
بزرگنمایی 24X 24X
رنج اندازه گیری (در حالت الکترونیکی) 2 تا 100 متر 2 تا 100 متر
حافظه داخلی 1.000 نقطه 1.000 نقطه
وزن 2.5 کیلوگرم 2.5 کیلوگرم
بازگشت