برند لایکا  
مدل بزرگنمایی دقت(در یک کیلومتر ترازیابی رفت و برگشت)
NA720 20X 2.5mm
NA724 24X 2mm
NA728 28X 1.5mm
NA730 30X 1.2mm
بازگشت