برند FOIF
مدل  TDJ6E (مشابه  T16 )
دقت یک دقیقه
بزرگنمایی 30X
شاقول اپتیکی
بازگشت